सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त GR , म.ना.से.नियम ,

 Sr.no Description
1ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ACT 1985
2चौकशी अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
3भारतीय ध्वज सहिंता 2006
4शासन निर्णय व परिपत्रके भाग 01
शासन निर्णय व परिपत्रके भाग 02
6महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण ) नियम,1984
7 महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील )नियम,1979 दि. 31 JULLY 2008 पर्यंत सुधारित
8महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम,1981
9महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम,1981
10महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम 1982
11महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम,1979 दि. 01/03/ 2014 पर्यंत सुधारित
12महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम,1981
13महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण अटी ) नियम,1981
14महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी ,स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन ,बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम,1981
15महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण ) नियम,1984 मराठी व इंग्रजी एकत्रित
16Maharashtra Civil Services (conduct) Rules 1979 (Modified up to 1st March 2014)
17manual office procedure purchasec of store
18विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती १९९१
19उपयुक्त G.R. -सेवा विषयक बाबी प्रकरणे पार्ट 1-5
20उपयुक्त G.R. - करार /सेवानिवृत्त /मानधन नियुक्ती भाग - 6 - 10
21उपयुक्त G.R. - शासन प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा भाग - 11- 17
22उपयुक्त G.R. - अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायी प्रमाणपत्र देणे भाग - 18 - 21
23उपयुक्त G.R. - पदोन्नती साठी गोपनीय अहवाल भाग - 22 - 28
24उपयुक्त G.R. - विभागीय संवर्ग वाटप भाग - 29 - 33
25उपयुक्त G.R. - नक्षलग्रस्त भागात अधिकारी/कर्मचारी यांची नेमणूक भाग - 34 - 36
26उपयुक्त G.R. - विभागीय चौकशी भाग - 37 - 39
27उपयुक्त G.R. - राजीनामा धोरण भाग - 40 - 42
28उपयुक्त G.R. - सामाजिक/समांतर आरक्षण व विहित वयोमर्यादा भाग - 43
29पेन्शन डॉंकुमेंट गाईड लाईन्स
30अतिरिक्त कार्यभार वेतन शा. नि. दि. 27/12/2011
31अतिरिक्त कार्यभार वेतन शा. नि. दि. 28 /08 /2013
32नुकतेच व महत्त्वाचे
33माहिती अधिकार अर्ज नमुना

error: Content is protected !!