Directory of All ITI situated in Maharashtra

Directory of All ITI situated in Maharashtra

Region wise GOVT ITI of Maharashtra

Details of Trades, Units, Affiliation Status, Admission Status, Address, etc

महाराष्ट्रातील सर्व आयटीआय ची माहिती येथे देत आहे. ज्यामध्ये आयटीआय चा पत्ता, मान्यता, व्यवसाय, प्रवेश क्षमता, प्रवेशीत डिटेल्स, प्राचार्य, मेल आयडी, रिजन,ई. माहिती अंतर्भूत आहे.

Mumbai Region

Aurangabad Region

 

Amravati Region

 

Pune Region

 

 

Nagpur Region

 

Nashik Region


error: Content is protected !!