THREADING-MCQ

आज एक नवीन लर्निंग रिसोर्स जो भारतामध्ये आयटीआय च्या शैक्षणिक क्षेत्रात पहिल्यांदाच तयार केला आहे, तो आपल्यासमोर ठेवताना मला अपूर्व आनंद होत आहे. या ठिकाणी काही विडिओ आहेत ते पहा आणि त्याच्या खाली ऑनलाइन mcq टेस्ट यावर mock टेस्ट द्या. जेणेकरून एक इफेक्टिव्ह लर्निंग अनुभव आपल्याला येईल. ज्याद्वारे आपण पाहिलेला विडिओ व त्यावरचे प्रश्न चांगल्या प्रकारे स्मरणात राहतील. मला खात्री आहे, आपल्या सर्वांना हा रिसोर्स नक्कीच आवडेल. चला तर मग सुरुवात करू. (सर्वात खाली online MCQ ची लिंक / बटण आहे. तिथे जाऊन त्यावर click करा.) तसेच गुगल ट्रान्सलेशन बटन वापरून तुम्ही प्रश्नाचे रुपांतर पाहिजे त्या भाषेत करू शकतात. त्यासाठी तुमच्या स्क्रीन च्या खाली डावीकडे TRANSLATE बटन आहे त्यावर क्लिक करा.

0%
1 votes, 4 avg
53

 1 hours

 1 hours


Created on By admin

TURNER

TURNER ONLINE MCQ

THIS ONLINE MCQ IS PREPARED BY

MAHAJAN M.S.

INSTRUCTOR FOR TURNER

GOVT ITI LATUR

1 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is α in the formula     to calculate the lead of screw thread?

2 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of screw thread element marked as ‘X’?

3 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the core dia of square thread 62 x 10 mm pitch?

4 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

How the thread are formed in thread rolling?

5 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which method of threading is used in mass production?

6 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of thread?

7 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find depth of ACME thread?

8 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is to find crest width of ACME thread?

9 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the relationship between pitch and depth of a buttress thread?

10 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the disadvantage of chaser?

11 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the reason for providing buttress thread in carpentry vice?

12 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the angle of buttress thread?

13 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of hand chaser?

14 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the angle of ACME thread?

15 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which type thread is used in lathe lead screw?

16 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the shape of buttress thread flank?

17 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the reason for using ACME thread in lathe lead screw?

18 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find depth of buttress thread?

19 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which one is the use of thread?

20 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the element of thread?

 

21 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the angle of inclination in the thread to the imaginary perpendicular line?

22 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which method is non metallic threads are produced?

23 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the depth of ACME thread of 1” major diameter 6TPI?

24 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Why the thread chaser is used to form threads?

25 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What will happen if threading tool is set below centre height?

26 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the core dia of square thread 75 x 11 mm pitch?

27 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which angle is ground on ACME threading tool?

28 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

How much times the spindle rotate the lead screw to cut 3 mm pitch thread in a 12 mm pitch lead screw?

29 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is measured on internal thread?

30 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the angle of saw tooth thread?

31 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the width of the tool to cut a square thread of 60 x 9 mm pitch?

32 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the criteria for the selection of interchangeable anvil of a screw thread micrometer?

33 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the core diameter of BSW thread of 1” outer dia and 8 TPI?

34 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the chip less method of thread production?

35 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the method to produce accurate internal thread?

36 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find root width of a buttress thread?

37 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find crest width of a buttress thread?

38 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula to find out core diameter of external thread by using prisms and micrometer?

39 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the width of the tool to cut square thread of 30 x 3 mm pitch?

40 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the effect of reversing the machine with out disengaging the half nut in thread cutting?

41 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of thread?

42 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which device uses buttress thread?

43 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type thread?

44 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula used to find flat width of a buttress thread?

45 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of thread?

46 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the depth of square thread 60 x 5 mm pitch?

47 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which material is suitable for button die chaser?

48 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the commonly used method to produce thread on nut?

49 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

What is the relationship between pitch and depth of a square thread?

50 / 50

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the method to produce threads on non metals?

Your score is

The average score is 36%

0%

IF U LIKE THIS QUIZ, PLEASE rate us